mudr kucerova
mudr kucerova

Celkové vyšetření u registrovaných pacientů :

Řidičský průkaz, prohlídka do zaměstnání (vstupní, periodická) 600 Kč
Zdravotní průkaz  450 Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost (kosmetika, lázně bez laboratoře a EKG) 700 Kč
Zbrojní průkaz 600 Kč
Prodloužení ŘP nad 60 let 450 Kč
EKG křivka s popisem 200 Kč
Ošetření mimo ordinační hodiny (po předchozí domluvě) 500 Kč
Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění ( + cena vakcíny dle distributora ) 250 Kč

Celkové vyšetření u neregistrovaných pacientů nebo bez zdravotního poj .:

Řidičský průkaz, prohlídka do zaměstnání (vstupní, periodická) 700 Kč
Cílené vyšetření neregistrovaných pacientů 500 Kč
Kontrolní vyšetření u neregistrovaných pacientů 400 Kč
Administrativní úkon dle náročnosti (různá potvrzení, pojistky, bolestné) 300 Kč/ 15 min
Přihlášky na VŠ 50 Kč

Ostatní:

Výpis ze zdravotní dokumentace dle náročnosti 300 - 600 Kč
Pracovní neschopnost (ztráta PN, chybně udané údaje …) 100 Kč
Vyšetření testu na krvácení do střeva FOB: 300 Kč
(pojišťovny hradí v rámci prevence od 50 let 1xročně , od 55 let 1x za 2 roky, OZP již od 40 let)  
CRP ( test na přítomnost zánětu u neregistrovaných pacientů ) 200 Kč
STREP test (u neregistrovaných pacientů) 200 Kč
Kopírování zdravotnické dokumentace - černobílé  3 Kč /  A4 list 

Návštěva pacienta - vyžádaná mimo návštěvní hodiny:

Do 18 hod 500 Kč
Od 18 hod.  1000 Kč

Pracovně lékařské služby:

Vstupní, periodické prohlídky (závisí na počtu zaměstnanců, na kategorii pracoviště) od 600 Kč
Dohled na pracovišti , konzultační a poradenská činnost 1 000 Kč/hod