mudr kucerova
mudr kucerova

 MUDr. Ivana Kučerová

mudr kucerova
 • Promoce na 1.lékařské fakultě UK Praha 1990
 • Atestace z interny I.stupně 1998
 • Atestace z všeobecného lékařství 2003
 • Otevření privátní ordinace praktického lékaře pro dospělé 2005
 • Účast na systému celoživotního postgraduálního vzdělávání (ČLK,SVL JEP )
 • Od 2013 externí spolupráce s Ústavem všeobecného lékařství, 1.lékařská fakulta, Universita Karlova v Praze  , účast na výuce mediků 4. a 6. ročníků
 • Od  2014 účast na výuce  nových praktických lékařů  - zapojení do programu rezidenčních míst ,  od 1.10. 2014 – 09/2017 pracovala  v naší ordinaci lékařka MUDr.Lenka Šestáková , úspěšně složila astestaci ze všeobecného lékařství v květnu 2018 

Hana Kejhová

zdravotni sestra Hana Kejhová
 • Registrována v oboru všeobecná zdravotní sestra na MZČR od roku 2006 (reg. č.:005-0085-0053)
 • 1997 maturita na SZŠ Povltavská
 • 1997-2000 interní lůžkové odd.Clinicum Praha 9
 • 2000-2005 klinika rehabilitace a centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavu FN Motol
 • 2003-2005 pomaturitní specializační studium NCONZO v Brně – ošetřovatelská péče v interně
 • 2008-2010 endokrinologická ambulance Praha 9
 • Účast na systému celoživotního  vzdělávání sester 
 • od 1.7.2018 rodičovská  dovolená 

Jana Čejková

zdravotni sestra Hana Kejhová
 •   Registrována v oboru všeobecná zdravotní sestra na MZČR     od roku 2005 ( reg. č. 005-0063-1670 ) 
 • 1984 maturita Gymnázium Arabská Praha 6     
 • 1989 nástavbové studium SZŠ 5.května v Praze     
 • 1989 - 1993 interní oddělení Nemocnice na Homolce
 • 1993 - 1994 oční ambulance Praha 
 • 1994 - 2007 ambulance  praktického  lékaře Praha  6  
 • 1994 - 2011 LSPP Praha 
 • 1997 - 2017 ambulance  praktického lékaře Praha 6 
 • 2017 - 2018 oddělení dialýzy FN Motol , odd. primární péče Motol
 • Účast na systému  celoživotního vzdělávání sester